vandenbroeck.joke@gmail.com
0472 53 61 76
Klant: V.Z.W. KATHOLIEK ONDERWIJS HAMME

Nieuwbouw lagere school.

Vijf klaslokalen, een zorgklas, directiebureel en sanitaire voorzieningen als uitbreiding op de bestaande schoolgebouwen.